Vad blir dödssiffran för Corona?

Sedan coronapandemin startade har prognoserna om hur många dödsfallen ska bli haglat tätt. Jag tror mig kunna minnas både prognoser som i dagsläget ser löjeväckande höga (ex Neil Ferguson, Imperial College) respektive låga (Giesecke?) ut.

Det är naturligtvis fortfarande för tidigt att på något sätt stänga böckerna eller uttala sig med säkerhet. Nu har vi dock en betydligt större mängd datapunkter att förhålla oss till än vad vi hade i pandemins tidigaste fas. Min känsla är att baserat på detta kan vi åtminstone skapa oss en bild av hur dödstalen för den här pandemin verkar ha utvecklat sig hittills.

Nedan är en graf från Our World in Data som visar 7-dagars glidande medelvärde för de kumulativa dödstalen för Sverige och för ett antal länder jag tycker det är intressant att jämföra Sverige med. I grafen har man tidsförskjutit kurvorna för att låta alla länder får sitt startande “outbreak” samtidigt och göra det mer jämförbart, därav att vissa länder har längre kurvor än andra.

Det som slår mig är att samtliga kurvor visar upp en tydlig S-form där det först är ett exponentiellt växande skede som sedan övergår i ett exponentiellt avtagande skede. Variationer finns mellan länderna som ni ser. Dock finns i mitt tycke tydliga tendenser till att alla länder i grafen i nuläget ser ut att “landa” kring 400-600 döda per miljoner capita, med undantag av Finland och Tyskland som istället ser ut att stanna kring 100 döda per miljon.

Självklart finns skillnader i hur man definierar dödsfall, hur stor andel av dem man fångar/missar etc. Därtill har man skillnaderna i åtgärder som implementerats från myndighetshåll. Men trots alla skillnader så ser resultatet för den här fasen som hittills varit ut att bli i samma härad för UK, USA, Italien, Frankrike och Sverige.

Sammanfattningsvis

Vad som händer framåt blir mycket intressant att se. Men noteras kan ju att inget av de utvalda länderna i grafen har egentligen trendmässigt några dramatiska förändringar i derivata alls, undantaget det initiala skedet. Därefter näst intill “perfekt matematiska” kurvor, svagt avtagande derivata hela tiden, för alla länder. Därför kan man ju argumentera för att det i alla dessa länder finns mekanismer för smittspridning och dödlighet som är starkare än de mellan länderna skiftande myndighetsåtgärderna. Och vilka kan dessa egentligen vara mer än någon form av flockimmunitet och eventuella vädereffekter pga sommaren?