Personliga skyddsåtgärder mot corona

Under pandemin har jag använt mig av några enkla skyddsåtgärder på individnivå för att höja min motståndskraft mot och minska risken för att få den allvarligare typen av covid-19. Detta alltså utöver självklarheter som att hålla avstånd på någorlunda förnuftigt sätt etc. Min killgissning är att det nog är svårt eller omöjligt att förhindra helt att få smittan över tid, men att det kan finnas möjligheter att reducera sannolikheten att få den allvarliga typen av covid-19, som man ju uppenbarligen verkligen vill undvika och som tycks drabba även unga och friska personer även om sannolikheten verkar avta med sjunkande ålder och stigande allmänt hälsotillstånd.

  • Inget eller minimalt alkoholintag – Alkohol försämrar immunförsvaret på flera sätt (t ex så här och så här). Sedan pandemins början har det blivit totalt två folköl och en starköl, och dessa ej vid samma tillfälle. Mitt intag är inte särskilt högt i vanliga fall heller, men just i sommartid vid värme, grillning etc brukar det ju bli att man tar en kall öl oftare än vanligt. Även den psykiska hälsan som lär riskera drabbas hårdare i pandemitider bedömer jag blir stabilare av att minimera alkoholintag.
  • Intag av multivitamintablett dagligen – Förmodligen får jag i mig tillräckligt av det mesta via en ganska varierad kost men för att säkerställa att kroppen och framförallt immunförsvaret kan fungera som avsett. Rapporter har kommit om samband mellan t ex D-vitaminbrist och allvarlig covid-19. Zink är en viktig mineral för immunförsvaret.
  • Prioritera träning och fysisk aktivitet – Allvarlig covid-19 drabbar i högre utsträckning överviktiga personer. Generell fysisk form är självklart en stor faktor i sig för alla hälsorelaterade problem. Dessutom är även denna punkt viktig för den psykiska hälsan. Ibland kolliderar denna med andra skyddsåtgärder, särskilt då min främsta fysiska aktivitet är att padel som ju spelas med tre andra personer och ofta inomhus. Men då försöker jag att återkommande spela med samma personer och begränsa spel med för mig helt nya personer.
  • Handsprit i bilen – Nästan alltid när jag varit på offentliga platser så har jag tagit mig dit med bil. Oftast har det inte funnits möjlighet att tvätta händerna. Handsprit finns nu ofta i offentliga miljöer men den i sig kan man ju fundera på om inte den är en smitthärd många gånger. Perfekt efter att ha handlat mat att kunna sprita händerna direkt när man kommit till bilen. Även många gånger att sprita händerna inför att man kommit någonstans och ska träffa någon eller liknande.
  • Välja take-out istället för att äta på restaurang när det är möjligt – Enligt FHM ska ju restauranger tydligen ha vidtagit alla möjliga typer av åtgärder, men i nästan 100% av mina observationer så är restaurangerna precis lika trånga som vanligt gällande bordsplaceringar etc och köerna ringlar sig mellan dessa trångt placerade bord på samma sätt som vanligt. En lapp på dörren och kanske markeringar i golvet som alla gäster och restauranganställda gladeligen ignorerar verkar vara den enda åtgärden som görs. De enda exempel jag har sett som undviker från detta är nog McDonald’s som faktiskt spärrat av flera bord med avspärrningstejp för att glesa ut folk. Annars ser det ut precis som vanligt överallt där jag varit. Take-out minimerar tiden man behöver spendera inne i restauranglokalen till kanske 1-2 minuter istället för kanske 45-90 min. Näthandel istället för butikshandel hade kunnat vara en liknande punkt här men det är ingen skillnad mot normalläget för mig då jag alltid starkt ogillat att shoppa i butiker med några få undantag.

Skyddseffekten av åtgärderna är i många fall svåra att bedöma, men samtliga åtgärder innebär för mig minimal kostnad och ansträngning samt oftast även andra positiva bieffekter utöver ett ökat skydd mot covid-19 så de känns för mig ändå givna att implementera.

#hälsa

Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *