CO2 och Covid-19

Corona har påverkat världen som inget annat åtminstone de senaste årtiondena. Flygen ställdes på marken, folk stannade hemma, fabriker pausades och hela länder stängdes ner på ett sätt som saknar motstycke och som måste sägas vara många gånger mer drastiskt än något föreslaget politiskt åtgärdspaket relaterat till klimatet eller något annat alls. Om t ex flyget har en sådan miljöpåverkan som påstås, borde då inte detta synas tydligt i uppmätta CO2-nivåer? Se grafen nedan där varje röd punkt är medel för en månad. Min känsla är att Kina stängde ner ganska rejält under ungefär feb-mars medan västvärlden stängde ner ganska rejält ungefär mars-maj och fortfarande går på sparlåga på många sätt. Men syns detta i grafen? Min bedömning är ett tydligt nej.

Källa: https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/mlo.html

Vad kan då vara tänkbara slutsatser? Några alternativ:

  • Effekten av minskad aktivitet i världen på CO2 släpar efter pga någon fysikalisk mekanism – I så fall kommer effekten synas men först senare
  • Effekten finns men är så liten att den ej märks – I så fall är alternativen att leva som på stenåldern för att få ner CO2-nivåerna eller dö i hemska plågor när klimatet går bärsärk pga vår post-stenålderslivsstil
  • CO2 påverkas inte av människans aktivitet på det sätt som man idag tror i sina klimatmodeller
  • Datan är ev fortfarande preliminär på någon nivå för detta året om jag förstår det rätt, och det kan hända att senare kalibreringar/efterbehandling av denna visar en större effekt

Rösta gärna! Några fler idéer? Går att lägg till alternativ själv nedan.


Varför ser man ingen effekt på CO2-nivåerna av världens "lockdown"?
  • Add your answer

#CO2#Flyg#Klimat

Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *