Distansarbetets påverkan på bostadspriser i storstäder vs mindre städer

I coronatider har många fått möjligheten att prova på distansarbete i en större omfattning än vanligt, om än frivilligt eller ej. Jag gissar att många arbetstagare har fått mersmak på detta, och kanske även en del arbetsgivare. Om det stämmer tror jag att bostadspriserna i centrala städer kommer gå ned och bostadspriser utanför stadskärnor gå upp. Detta eftersom jag tror att mångas största anledning till att bo centralt i större stad är för att ha nära till jobbet och slippa tidskrävande pendling. Självklart finns en del som vill bo i städerna ändå av andra skäl, men jag tror gruppen med pendlingsminimering som främsta orsak är stor nog att göra avtryck i bostadspriserna.

Jag gjorde en snabb spaning på prisutvecklingen i Stockholm och Göteborg de senaste 3 mån (källa Mäklarstatistik) jämfört med två av mig godtyckligt valda kommuner på lagom avstånd från dessa för att kunna gynnas av ökat antal människor som distansarbetar helt eller delvis (ca 1 timmes bilresa utanför en storstad vilket jag bedömer är rimligt både för den som vill flytta från storstad både i syfte att köpa något billigare och för den som flyttar i syfte att kanske jobba distans några dagar i veckan och fortsätta åka in till kontoret i storstaden då och då) för att se om detta kan stämma:

BostadsrätterVillor
Stockholm
Centrala Stockholm-1,3%
Stor-Stockholm-3,9%+2,5%
– Nyköping kommun (ca 1h 5 min m bil)+5,3%-0,1%
– Norrtälje kommun (ca 1h 15 min m bil)+0,7%+2,3%
Snitt storstad vs Snitt pendling -2,6% vs +3,0%+2,5% vs +1,1%
Differens snitt5,6 %-enheter bättre utveckling för bostadsrätter ca 1h från Sthlm1,4 %-enheter bättre utveckling för villor i Sthlm
Göteborg
Centrala Göteborg+2.3%
Stor-Göteborg+0,4%+3,1%
– Uddevalla kommun (ca 1h 5 min m bil)+9,2%+3,5%
– Varbergs kommun (ca 1h 5min m bil)+3,8%+1,0%
Snitt storstad vs Snitt pendling+1,4% vs +6,5%+3,1% vs +2,3%
Differens snitt5,1 %-enheter bättre utveckling för bostadsrätter ca 1h från Gbg0,8 %-enheter bättre utveckling för villor i Gbg

Kraftig relativ prisökning på bostadsrätter ca 1 h bilväg från storstäder relativt inne i staden i både Stockholm. Gällande villor är skillnaden tvärtom och prisökningen inne i staden är större relativt 1 h utanför, skillnaden är dock betydligt mindre än för bostadsrätter. En tänkbar orsak är att tillgången på villor i storstäder består av en näst intill fix mängd äldre villor som nästan inte kan öka på grund av markpriser och detaljplaner, vilket gör att priserna på dessa kraftigt stiger. Att bygga en villa på en markplätt i Stockholm är inte ekonomiskt försvarbart när man kan smälla upp ett bostadsrätthus med 10 våningar och sälja alla bostadsrätter i den för 5 MSEK styck. Längre ut från storstäderna är möjligheten till nybyggnation av villor förmodligen större.

Detta blir intressant att följa upp på längre sikt. Om min hypotes är rätt så lär ändå den stora förändringen i bostadspriser ha en ganska stor fördröjning, eftersom det ofta är en stor tröghet i att flytta ett hushåll. Det krävs mycket planläggning och fundering kring allt från områden till skolor etc, lånelöften ska skaffas, nytt boende ska hittas, budgivning vinnas, etc. Den stora prisförändringen ligger alltså kanske framför oss, eller vad tror du?

Rösta eller föreslå ett eget alternativ nedan:

Vad tror du om bostadspriserna i storstäder relativt mindre städer i Sverige?
  • Add your answer

#Bostad#Bostadspriser#Distansarbete#Pendling

Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *