Evolutionärt tryck på coronaviruset

Social distansiering, munskydd och andra åtgärder som samhällen tar till för att pressa ner coronavirusets spridningstakt är uppenbart nödvändiga. Det finns mycket debatt om hur väl det funkar, men att det har någon slags effekt som dämpa smittspridningen kan man ju begripa med sunt bondförnuft. Detta är en avsedd effekt med dessa åtgärder.

En mindre avsedd effekt som rent logiskt bör följa med dessa åtgärder är att man sätter ett “evolutionärt tryck” på coronaviruset vad gäller smittsamheten. D v s vi “screenar” i praktiken fram de mer smittsamma varianter av viruset som finns, eftersom övriga inte klarar sig lika väl mot alla de åtgärder som aktiveras i samhällen världen över. Utan åtgärder hade dessa mer smittsamma virusvarianter kanske inte haft en lika stor fördel gentemot sina mindre smittsamma “bröder” och därmed inte fått så stor spridning som nu. Kanske hade alla virusvarianter varit smittsamma nog att orsaka hejdlös smittspridning under normala förhållanden. Och därmed hade de mindre smittsamma kunna sprida sig väldigt väl också.

Jag vet inte om detta får någon effekt i praktiken, men tanken på att så att säga pressa fram de mest smittsamma varianterna av viruset känns ju intuitivt inte helt tilltalande.

På detta kommer nu även vaccinet. Samma mekanism bör gälla här, fast istället för smittsamhet så sätts nu ett enormt evolutionärt tryck för att screena fram alla varianter av viruset som vaccinen inte biter så bra på. Åter igen inte en tilltalande tanke. Men kanske räddas situationen av att det finns så många olika vaccinkandidater och kanske är det osannolikt att någon virusvariant lyckas motstå allihopa? Även om jag förstått det som att väldigt många vaccin riktar in sig på spikeproteinet, vilket då intuitivt låter som att för stora mutationer i detta kan bli ett problem för flera vaccin på en gång. Är detta kanske rentav en orsak i sig att i en befolkning medvetet “blanda” vaccinsorter? Om man i teorin vaccinerar hela befolkningen med en enda vaccinsort kanske det blir en skör flockimmunitet (om nu ens vaccinen kan åstadkomma en sådan, det verkar fortfarande oklart vad jag förstår).

Att samtidigt screena fram mer smittsamma och vaccinmotståndskraftiga virusvarianter låter ju inte som en drömkombination direkt. Men kanske är min hobbyanalys fel? Och även om inte, vad är alternativet?

Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *