Hyperloop: Världens första passagerartest

Hyperloop – ursprungligen ett koncept presenterat av Elon Musk om jag förstått det rätt – är en av få lösningar för kollektivtrafik som jag tror kan vara konkurrenskraftig över tid inräknat den tid som krävs för projektering och uppbyggnad utöver en lång användningstid. Enkelt förklarat är det aerodynmiska “poddar” som med hjälp av maglev-teknik färdas i täta vakuumrör. Dvs det krävs inga lok eller liknande för framdrivning och därmed kan man ha tätare avgångar med mindre enheter jämfört med tåg.

• • •

Distansarbetets påverkan på bostadspriser i storstäder vs mindre städer

I coronatider har många fått möjligheten att prova på distansarbete i en större omfattning än vanligt, om än frivilligt eller ej. Jag gissar att många arbetstagare har fått mersmak på detta, och kanske även en del arbetsgivare. Om det stämmer tror jag att bostadspriserna i centrala städer kommer gå ned och bostadspriser utanför stadskärnor gå upp. Detta eftersom jag tror att mångas största anledning till att bo centralt i större stad är för att ha nära till jobbet och slippa tidskrävande pendling. Självklart finns en del som vill bo i städerna ändå av andra skäl, men jag tror gruppen med pendlingsminimering som främsta orsak är stor nog att göra avtryck i bostadspriserna.

• • •