Distansarbetets påverkan på bostadspriser i storstäder vs mindre städer

I coronatider har många fått möjligheten att prova på distansarbete i en större omfattning än vanligt, om än frivilligt eller ej. Jag gissar att många arbetstagare har fått mersmak på detta, och kanske även en del arbetsgivare. Om det stämmer tror jag att bostadspriserna i centrala städer kommer gå ned och bostadspriser utanför stadskärnor gå upp. Detta eftersom jag tror att mångas största anledning till att bo centralt i större stad är för att ha nära till jobbet och slippa tidskrävande pendling. Självklart finns en del som vill bo i städerna ändå av andra skäl, men jag tror gruppen med pendlingsminimering som främsta orsak är stor nog att göra avtryck i bostadspriserna.

• • •